• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

گزارش بورس فلزات 27 آذر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ورق گرم B :
تقاضا: 85470تن
عرضه:44000تن
مقدار معامله:44000تن
به قیمت میانگین رقابتی 25663 ریال
افزایش قيمت نسبت به عرضه قبل708ريال
 
ورق گرم C:
تقاضا:9130تن
عرضه: 25300تن
مقدار معامله:9130
به قیمت پایه 23500ريال
تحويل96/11/30

ورق سرد:
تقاضا: 2900تن
عرضه: 3900تن
به قیمت پایه 27977ريال
تحويل1396/12/27