• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

یورو جایگزین دلار شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به دستور هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهور در روز چهار شنبه تشکیل شد، مقرر گردید یورو از این به بعد جایگزین دلار در کلیه تکالیف ارزی شود..

بدین ترتیب بانک مرکزی پس از این موظف است نرخ برابری ریال

در مقابل یورو را به صورت منظم هر روز اعلام و مدیریت نماید. کلیه وزارت خانه ها شرکت ها و سازمانهای دولتی موظف شدند برای گزارشات خود و منتشر کردن آمار ها ارز 

یورو  را مبنا قرار بدهند.