• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه تاراز96/10/19

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 40,100
0/50 1000 37,800
0/50 1250 37,700
0/55 1000 37,700
0/60 1000 37,300
0/60 1250 37,400
0/70 1000 36,900
0/70 1250 36,900
0/80 1000 37,100
0/80 1250 37,300
0/90 1000 36,900
0/90 1250 36,900
1/00 1000 36,800
1/00 1250 36,800
1/25 1000 37,100
1/25 1250 37,000
1/50 1000 36,900
1/50 1250 37,100
2/00 1000 37,400
2/00 1250 37,200