ورق گالوانیزه چین96/10/19

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/22 1000 __
0/25 1000 __
0/30 1000 __
0/35 1000 __
0/40 1000 41,600
0/45 1000 __
0/50 1000 38,600
0/50 1250 39,100
0/55 1000 38,200
0/55 1250 38,400
0/60 1000 37,600
0/60 1250 37,900

Faraz Trading Group © 2019