• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه کاشان 96/10/19

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/35 1,000 __
0/40 1,000 41,100
0/45 1000 __
0/45 1250 __
0/50 1000 39,300
0/50 1250 __
0/55 1000 __
0/55 1250 __
0/60 1000 39,100
0/60 1250 38,900
0/70 1000 38,400
0/70 1250 __
0/80 1000 38,400
0/80 1250 38,400
0/90 1000 37,900
0/90 1250 37,900
1/00 1000 __
1/00 1250 __
1/25 1000 37,900
1/25 1250 __
1/50 1000 37,900