فروش ورق گالوانیزه چین 96/11/18

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/22 1000 __
0/25 1000 __
0/30 1000 __
0/35 1000 __
0/40 1000 45,200
0/45 1000 __
0/50 1000 41,200
0/50 1250 __
0/55 1000 41,200
0/55 1250 41,200
0/60 1000 40,800
0/60 1250 40,700
     

قیمت ورق گالوانیزه چین


Faraz Trading Group © 2019