• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

فروش ورق گالوانیزه تاراز 96/11/23

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 41,200
0/50 1000 38,900
0/50 1250 39,000
0/55 1000 38,100
0/60 1000 38,800
0/60 1250 38,500
0/70 1000 38,200
0/70 1250 37,800
0/80 1000 37,900
0/80 1250 38,100
0/90 1000 37,900
0/90 1250 37,700
1/00 1000 37,800
1/00 1250 37,800
1/25 1000 37,900
1/25 1250 37,900
1/50 1000 38,100
1/50 1250 38,100
2/00 1000 38,500
2/00 1250 38,500

قیمت ورق گالوانیزه تاراز