فروش ورق گالوانیزه روی اندود 96/11/23

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/38 1000 41,400
0/43 1000 39,600
0/45 1000 39,100
0/45 1250 __
0/48 1000 38,900
0/48 1250 38,700
0/58 1000 38,000
0/58 1250 38,000
0/68 1000 36,800
0/68 1250 36,800
0/78 1000 36,800
0/78 1250 36,900
0/88 1000 36,900
0/88 1250 36,900
0/98 1250 36,900

Faraz Trading Group © 2019