فروش ورق گالوانیزه روی اندود 96/12/02

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0.35 1000 42,000
0/38 1000 41,000
0/48 1000 39,000
0/48 1250 39,000
0/58 1000 37,900
0/58 1250 37,900
0/68 1000 37,300
0/68 1250 37,300
0/78 1000 37,300
0/78 1250 37,300
0/88 1000 37,300
0/88 1250 37,300
0/98 1250 37,300

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود


Faraz Trading Group © 2019