• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه تاراز97/02/26

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 44,800
0/50 1000 42,800
0/50 1250 42,800
0/55 1000 42,300
0/60 1000 42,400
0/60 1250 41,900
0/70 1000 41,100
0/70 1250 41,000
0/80 1000 40,900
0/80 1250 41,100
0/90 1000 40,300
0/90 1250 41,000
1/00 1000 40,200
1/00 1250 41,000
1/25 1000 40,500
1/25 1250 41,100
1/50 1000 41,400
1/50 1250 42,100
2/00 1000 42,300
2/00 1250 41,900

قیمت فروش ورق گالوانیزه تاراز