• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه تاراز96/03/23

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 46,100
0/50 1000 44,100
0/50 1250 43,700
0/55 1000 42,100
0/60 1000 44,000
0/60 1250 43,000
0/70 1000 42,400
0/70 1250 41,600
0/80 1000 41,600
0/80 1250 41,000
0/90 1000 41,200
0/90 1250 41,600
1/00 1000 41,600
1/00 1250 41,000
1/25 1000 41,600
1/25 1250 42,100
1/50 1000 43,000
1/50 1250 43,000
2/00 1000 43,100
2/00 1250 42,600

قیمت فروش ورق گالوانیزه تاراز