• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه تاراز96/04/20

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 50,900
0/50 1000 47,400
0/50 1250 47,500
0/55 1000 0
0/60 1000 46,400
0/60 1250 47,200
0/70 1000 46,500
0/70 1250 46,000
0/80 1000 0
0/80 1250 45,800
0/90 1000 0
0/90 1250 45,500
1/00 1000 45,500
1/00 1250 46,100
1/25 1000 46,000
1/25 1250 46,900
1/50 1000 46,000
1/50 1250 47,700
2/00 1000 47,400
2/00 1250 __