• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه کاشان97/04/20

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/35 1,000 0
0/40 1,000 53,700
0.40 1250 __
0.45 1000 49,500
0.45 1250 __
0/50 1000 47,600
0/50 1250 48,000
0/55 1000 0
0/55 1250 0
0/60 1000 47,200
0/60 1250 48,000
0/70 1000 46,700
0/70 1250 45,500
0/80 1000 45,000
0/80 1250 47,200
0/90 1000 44,600
0/90 1250 __
1/00 1000 46,400
1/00 1250 46,700
1/25 1000 46,900
1/25 1250 46,400
1/50 1000 46,900