ورق گالوانیزه چین97/05/03

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/35 1000 0
0/40 1000 __
0/45 1000 __
0/50 1000 58,000
0/50 1250 58,000
0/55 1000 57,500
0/55 1250 __
0/60 1000 57,000
0/60 1250 57,000
     

Faraz Trading Group © 2019