• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه تاراز96/05/03

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 59,500
0/50 1000 56,500
0/50 1250 56,500
0/55 1000 0
0/60 1000 55,500
0/60 1250 55,500
0/70 1000 53,500
0/70 1250 53,500
0/80 1000 0
0/80 1250 54,900
0/90 1000 53,000
0/90 1250 53,000
1/00 1000 53,900
1/00 1250 54,900
1/25 1000 54,600
1/25 1250 54,600
1/50 1000 54,300
1/50 1250 54,300
2/00 1000 58,000
2/00 1250 __