• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه کاشان97/05/03

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/35 1,000 __
0/40 1,000 __
0.40 1250 __
0.45 1000 58,900
0.45 1250 __
0/50 1000 58,000
0/50 1250 58,000
0/55 1000 0
0/55 1250 0
0/60 1000 57,000
0/60 1250 57,000
0/70 1000 54,300
0/70 1250 54,300
0/80 1000 54,200
0/80 1250 55,200
0/90 1000 53,400
0/90 1250 __
1/00 1000 54,100
1/00 1250 54,100
1/25 1000 55,300
1/25 1250 55,300
1/50 1000 54,900