ورق گالوانیزه روی اندود97/05/03

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/35 1000 __
0/38 1000 60,000
0/48 1000 55,000
0/48 1250 55,000
0/58 1000 54,800
0/58 1250 54,800
0/68 1000 52,000
0/68 1250 52,000
0/78 1000 52,000
0/78 1250 52,000
0/88 1000 52,000
0/88 1250 52,000
0/98 1250 52,000

 


Faraz Trading Group © 2019