• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

کاشان 97/10/19

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1,000 87,800
0.45 1000 82,500
0.45 1250 83,000
0/50 1000 80,000
0/50 1250 79,500
0/55 1000 __
0/60 1000 75,500
0/60 1250 75,000
0/70 1000 73,800
0/70 1250 73,500
0/80 1000 72,000
0/80 1250 73,000
0/90 1000 72,500
0/90 1250 73,000
1/00 1000 72,000
1/00 1250 73,000
1/25 1000 72,500
1/25 1250 __
1/50 1000 72,500