• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

روی اندود 97/10/19

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/38 1000 95,000
0/48 1000 78,300
0.50 1250 77,300
0/58 1000 __
0/58 1250 76,300
0/68 1000 73,300
0/68 1250 73,300
0/78 1000 73,300
0/78 1250 73,300
0/88 1000 73,300
0/88 1250 73,300
0/98 1250 73,300