• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

تاراز 97/11/09

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 88,500
0/50 1000 80,200
0/50 1250 80,500
0/60 1000 75,000
0/60 1250 74,500
0/70 1000 73,000
0/70 1250 72,800
0/80 1000 70,500
0/80 1250 73,000
0/90 1000 71,400
0/90 1250 71,300
1/00 1000 71,000
1/00 1250 71,300
1/25 1000 70,800
1/25 1250 72,500
1/50 1000 72,200
1/50 1250 71,000
2/00 1000 72,000
2/00 1250 __