• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

کاشان 97/11/09

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1,000 89,200
0.45 1000 86,300
0.45 1250 83,000
0/50 1000 81,000
0/50 1250 81,200
0/55 1000 __
0/60 1000 75,300
0/60 1250 75,000
0/70 1000 73,300
0/70 1250 73,000
0/80 1000 71,000
0/80 1250 83,500
0/90 1000 71,600
0/90 1250 71,500
1/00 1000 71,600
1/00 1250 71,800
1/25 1000 71,000
1/25 1250 __
1/50 1000 72,500