• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

روی اندود 97/11/09

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/38 1000 94,000
0/48 1000 80,500
0/48 1250 80,000
0/58 1000 __
0/58 1250 73,500
0/68 1000 74,000
0/68 1250 72,600
0/78 1000 72,500
0/78 1250 71,500
0/88 1000 71,500
0/88 1250 71,400
0/98 1250 71,500