• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لطفا به تاریخ انتشار و آخرین بند بخش نامه توجه بفرمایید!!!

 

دستورالعمل نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

کد: 94027 تاریخ انتشار: 28 آبان 1397 ساعت 11:00

بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند"1" مصوبه شماره 97405 مورخ 1397.07.23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند"2" مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 97.210782 مورخ 1397.06.20 از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور" به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1-    کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

2-    بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.


3-    بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو
•    از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
•    به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
•    به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.


ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
•    مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
•    به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
•    به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
•    مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو
•    مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•    مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
•    در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.
 
4-    کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ( 1397.01.22 )مشمول این مصوبه خواهد بود.

 

 

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود.

به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است. عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


یک سوال در مورد صادرات ریالی:

مثال۱:

۱- افغانستان به ما صادرات دارد (مثلا نیروی کار ساختمانی یا چیز دیگر)
۲- ما به نیروی کار افغانی ریال پرداخت میکنیم و دوست افغان ما، ریال خود را نزد صرافی معتمد خود در ایران نگه میدارد.
۳- تاجر افغانی برای خرید به ایران مراجعه میکند
۴- کالای ایرانی را میخرد
۵- پول آن را بجای این که از کشور خودش حواله کند، از محل همان پولی که نزد صرافی است و حاصل همان ریال بند ۱ است پرداخت میکند.مثال ۲:
۱-ما به کشور چین صادرات (عمدتا نفت) داریم.
۲-چین به ما یوان در  پرداخت میکند و ما یوان را در بانک مورد اعتمادمان (مثلا کنلون) نگه میداریم.
۳-تاجر ایرانی برای خرید به فروشنده چینی مراجعه میکند.
۴-کالای چینی را میخرد
۵-پول آن را که از محل صادرات نفت یا هر چیز دیگر است به جای اینکه از بانک یا صرافی در ایران پرداخت کند، از محل یوان حاصل از صادرات بند ۱ پرداخت میکند.

این دو مثال چه تفاوت و چه اشکالی دارد؟

ممنوعیت صادرات با ریال مثل این است که
مثلا اتحادیه اروپا صادرات با یورو را ممنوع کند!!!
یا امریکا با دلار به کسی کالا نفروشد!!!

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی:
- برای تقویت تولید و عبور از شرایط فعلی باید به سمتی برویم که بتوانیم مالیات تولید را کاهش دهیم و در حال حاضر مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود آنها ۲۵ درصد است و مطالعات ما نشان می دهد که ما می‌توانیم در شرایط فعلی این رقم را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهیم.
- در بررسی‌های مجلس و همکاری‌های سازمان مالیاتی، سامانه‌هایی در نظر گرفته شده و همه ­خرید و فروش‌ها در این سامانه ثبت می‌شود و امکان اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد یعنی ما هم اکنون با اخذ صورت مالیات فصلی که از واحدهای مختلف داریم چه در بخش تولید و چه در بخش بازرگانی می‌توانیم تشخیص دهیم که اگر یک فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد طرف دوم معامله چه کسی است.
- راه اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش نیز در مجلس در حال نهایی شدن است. با اتصال فروش به سیستم بانکی کشور از طریق پوزها، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
منبع: آهن اینفو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

-ورق  گرم  HB
قیمت پایه 41588 ریال
حداکثر قیمت ۴۶۹۹۹ ریال
حداقل ۴۵۰۶۹
میانگین ۴۵۷۸۰ ریال

-ورق  گرمHC
قیمت پایه 30794 ریال  
حداکثر ۳۸۵۰۹
حداقل ۳۶۰۰۰
میانگین ۳۸۰۳۸

-ورق سردB
قیمت پایه  39000ريال
حداکثر ۶۲۴۱۵ ریال
حداقل ۵۳۷۰۹
میانگین ۵۴۳۲۹

-ورق گالوانیزه
قیمت پایه 51244ریال
حداکثر ۷۷۷۸۶
حداقل ۷۵۱۲۹
میانگین ۷۵۹۰۹ ریال

-ورق قلع اندود
قیمت پایه 68531 ریال
حداکثر ۱۱۰۰۰۹
حداقل ۱۰۰۰۰۹
میانگین ۱۰۴۲۶۴ ریال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به دستور هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهور در روز چهار شنبه تشکیل شد، مقرر گردید یورو از این به بعد جایگزین دلار در کلیه تکالیف ارزی شود..

بدین ترتیب بانک مرکزی پس از این موظف است نرخ برابری ریال

در مقابل یورو را به صورت منظم هر روز اعلام و مدیریت نماید. کلیه وزارت خانه ها شرکت ها و سازمانهای دولتی موظف شدند برای گزارشات خود و منتشر کردن آمار ها ارز 

یورو  را مبنا قرار بدهند.