• 88612836-39 021
 • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
 • info@faraztg.com

 • تست پوشش ورق گالوانیزه به روش ساده


  1- قطعه ای ورق گالوانیزه را با حلا ل هاي آلي تميز و با الكل شستشو دهید و پس از خشك شدن كامل، آنرا  وزن نمایید.

  2- با غوطه ور كردن قطعه در داخل محلول اسيد كلريدريك با چگالي 19/1 (در درجه حرارت اتاق )، سطح قطعه را از پوشش روي پاك کنید .

  (توقف متصاعد شدن حبابهاي گاز نشان دهنده پايان كار مي باشد).

  3- پس از شستشو و خشك كردن ، قطعه را دوباره وزن کنید.

  4-  با تقسيم اختلاف وزن بر مساحت سطح قطعه، وزن پوشش بدست خواهد آمد .

  که با واحد گرم بر متر مربع بیان میشود .

  به عنوان مثال:

  اگر ابعاد نمونه مورد آزمایش ما یک متر در یک متر (یک متر مربع) ، و اختلاف وزن بدست آمده 100گرم باشد

  کوتینک نمونه ورق 100 گرم بر متر مربع/یا Z100 میباشد.