تولید گارد ریل از ورق گالوانیزه

گارد ریل گالوانیزه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نرده هاي كناری جاده به نام گارد ريل انواع متفاوتی دارد كه دونوع آن ازهمه شناخته تر شده است:

1- بتونی .

2- نرده های فلزی گالوانيزه.

دراینجا به توضيح انواع گالوانيزه آن می پردازيم .

قطعات گارد ريل تحت فرايند گالوانيزه گرم و یا گالوانيزه سرد، روی اندود می شوند.

مطابق قانون وزارت راه جمهوری ایلامی ایران، برای دوام بیشتر قطعات گالوانیزه شده گارد ریل، عملیات آبکاری پس از برش و فرمینگ انجام میشود  تا ورق از محل برش و سوراخ کاری خورده نشود.

ولی در جاده های داخل مناطق خصوصی مثل مزارع یا محوطه های کارخانه جات یا جاده های موقت برای صرفه اقتصادی بیشتر از ورق گالوانیزه آماده استفاده میشود.

گالوانيزه گرم:

غوطه وري قطعات در روی با دمای مشخ ميباشد و قطعات پس از خروج در مقابل اكسيژن و سپس كربن واكنش نشان ميدهند در نتيجه لايه مقاوم در برابر خوردگی، روی ورق فولادی تشكيل ميگردد. از مزايای اين روش هزينه پايين و صرفه جويی در زمان ميباشد.

گالوانيزه سرد:

انجام عمل گالوانیزاسیون با روش الکتریکی.

گارد ريل ورق های گالوانيزه شده ای است كه به كمك فرم دادن و ساختار مونتاژ حالت ارتجاعی و انعطاف پذيری پيدا كرده اند و هنگام برخورد وسايل نقليه، انرژی حاصله از ضربه را جذب کرده و مانع خروج وسيله نقلیه از جاده و كاهش شدت تصادف و خسارت ميگردد . گاردریل گالوانیزه بر اساس فرم، به دو دسته تقسيم ميگردد:

انعطاف پذیر:

کابلی:   سه يا چهار رديف كابل فولادی روی پايه ضعيف  نصب ميگردد كه مناسب برای مناطق برفی و ماسه ايی است  . این دسته از گارد ریل به علت تغيير شكل زياد پس از برخورد، نياز به فضای بيشتری در پشت خود دارد . همينطور بيشتر آسيب ميبيند.

دو موجی: با  پايه هاي ضعيف برای برخورد های معمولی و همانند مدل كابلی ست ولی تغيير شكل جانبی آن نسبت به كابلی  كمتر است

سه موجی: با پايه های ضعيف ولی به نسبت دو موجی با ارتفاع بيشتر،و در نتيجه وسايل نقليه با ارتفاع بيشتر را هم پوشش ميدهد

نيمه انعطاف پذیر

دو موجی با پايه هاي قوی و لقمه دار.

سه موجی با پايه های قوی و لقمه داربا ارتفاع و قدرت ضربه گيری بيشتر.

 

قطعات تشكيل دهنده :

1- سپری دو موج يا سه موج دبليو شكل:

 ورق طومار فولاد اس تی 37 به ضخامتی حدود 3ميليمتر كه به روش رول فرمينگ، فرم داده ميشود.  محل پيچ ها و مهره ها  به وسيله پانچ هيدروليك سوراخ ميگردد و هر 4 متردر طول برش خورده و پس از آن قطعه با غوطه ور شدن در  روی، گالوانيزه ميگردد.

2-پايه:

  تير آهن ناودانی از ورق فولادی خم شده اس تی 37 به ضخامتی در حدود 6 ميليمتر است.

3-فاصله انداز:

 از ورق اس تی 37 با مقاومتی همانند سپری ساخته شده. اين قطعه بين سپری و پايه براي به حد اقل رساندن قدرت ضربه هنگام برخورد نصب ميگردد (در همه گارد ريل ها، فاصله انداز نصب نمی شود).

4-سر سپري:

 قطعه اي كه در ابتدا و انتها و در محل قطع گارد ريل نصب ميگردد، و از ورق فولاد 3 ميليمتر فرم داده شده ساخته شده است .

5-پيچ ها و مهره ها :

  متصل كننده قطعات هستند و مانند ديگر قطعات، گالوانيزه ميشوند تا در مقابل عوامل محيطي مقاوم باشند.

استفاده از این ورقهای فرم داده شده ی گالوانيزه،میتواند در جادها حافظ جان مسافران باشد.

 

برای مشاهده قیمت روزانه محصولات اینجا کلیک کنید 

 

 


Faraz Trading Group © 2019