گزارش بورس فلزات 25 دی ماه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آمار معاملات فولاد مبارکه در بورس کالا دوشنبه بیست و پنجم دی ماه

ورق گرم B :
 تقاضا: 90970 تن
عرضه:50380 تن
به قیمت میانگین رقابتی 24487 ریال
کاهش قیمت نسبت به میانگین عرضه قبل :80ریال
افزایش قیمت نسبت به پایه فولاد مبارکه687 ریال
 
ورق گرم C:
تقاضا:12540تن
عرضه: 25300تن
به قیمت پایه 23500ريال

ورق سرد:
تقاضا: 2100تن
عرضه: 2600تن
به قیمت پایه 27977ريال

آمار معاملات مچینگ مبارکه در بورس کالا 96/10/25

ورق گرم B :
عرضه:60921 تن
قیمت:24567 ریال
 
ورق گرم C:
عرضه: 9989 تن
قیمت:23500ریال


ورق سرد:
عرضه:44623 تن
قیمت:27977ريال


ورق گالوانیزه:
عرضه:9421 تن
قیمت:34280 ریال

ورق قلع اندود:
عرضه:5261 تن
قیمت:39561 ریال


Faraz Trading Group © 2019