کاهش چکهای برگشتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش بانک مرکزی ، نسبت چکهای برگشتی به ارزش کل چک های مبادله ای در دهمین ماه سال جاری به کمترین مقدار خود از ابتدای سال نود و پنج رسیده است . که این نشان دهنده حرکت به سوی بهبودی اقتصاد و کسب و کارها در کشور است. معمولا این اتفاق زمانی رخ میدهد که سرعت حرکت و جریان پول بسیار کند باشد، ولی  این در حالی است که این بار جمع ارزش چک های وصول شده افزایش داشته است.

معمولا در شرایط مشابه وقتی سرعت حرکت پول و تعداد چکهای صادر شده افزایش می یابد به همان نسبت چکهای برگشتی هم زیاد میشوند . ولی این بار این حرکت معکوس بوده است ، یعنی هم مقدار و تعداد چکهای پاس شده بالا رفته و هم تعداد و مقدار چکهای برگشتی همزمان در جهت مخالف حرکت کرده است، و این اتفاق مبارکی است.

بنا به گزارش بانک مرکزی چکهای صادر شده در دی ماه نود و پنج رشد 6/5 درصدی را به همراه داشته است، رقم چکهای و وصول شده در این مدت بیش ترین مقدار از ابتدای سال 95 شده است. به عبارت دیگر مبلغ چک برگشتی در دی ماه 4/7 درصد کمتر شده.

به گزارش بانک مرکزی گیلانی ها و یزدی ها خوش حساب ترین، با امار برگشتی 12  درصد بوده اند،  استانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، استان البرز، قزوین، کرمانشاه و سمنان از نظر درصد چک برگشتی در مقام بعدی قرار دارند، و متاسفانه در استان کهگیلویه وبویراحمد با 26 درصد برگشتی بد ترین آمار را شاهد هستیم.

امید واریم بهبود وضعیت چکهای برگشتی در ماه های آتی و سال آینده ادامه دار باشد . هرچند این تنها شاخص بهبود وضعیت اقتصاد نیست، ولی اندکی مایه امیدواری میتوتند باشد.

 


Faraz Trading Group © 2019