گزارش بورس فلزات 7 اسفند 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش معاملات تولیدات فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا هفتم اسفند 1396   

__________________________________________
 
اسلب:  تقاضا ۵۹۵۰۰ تن
 عرضه  ۲۰۰۰۰ تن

قیمت پایه    20،600 ریال

حداکثر قیمت ۲۲۲۲۵ حداقل ۲۱۴۲۹ میانگین ۲۱۹۵۷  ریال
طول  9 تا 10 متر
عرض 1000- 1850

تحویل 1397/01/31
نحوه تسویه نقدی و اعتباری

__________________________________________

ورق سياه نازك(گرمHB):  تقاضا ۶۳۶۹۰ تن

عرضه حداکثر ۵۰۳۸۰ تن 

معامله شده ۳۹۸۲۰ تن

با قیمت پایه ۲۶۱۹۰ ریال
  تحويل97/02/31
__________________________________________
ورق سياه ضخيم (گرمHC): تقاضا ۳۹۶۰۰ تن

عرضه ۲۵۳۰۰ تن 

معامله شده ۲۵۸۵۰ تن

حداکثر قیمت ۲۴۸۱۰ حداقل قیمت ۲۴۱۰۹  میانگین ۲۴۶۰۳
 تحويل97/02/31
__________________________________________
ورق سردB:

في 27977ريال 

معامله شده ۲۵۰۰ تن قیمت پایه
تحويل 97/03/07
__________________________________________

ورق گالوانيزه:

في 34311 ريال  تقاضا ۴۸۰۰ تن
معامله شده ۲۷۰۰ تن

حداکثر قیمت ۳۵۵۵۵ حداقل  ۳۴۷۰۹ میانگین ۳۵۰۳۱
تحويل97/03/07  
___________________________________________
ورق قلع اندود:

في 39561ريال

  تقاضا ۷۵۰ تن

عرضه ۳۵۰ تن 

حداکثر قیمت ۴۰۷۰۹ ریال  
تحويل 97/03/07


Faraz Trading Group © 2019