گزارش بورس فلزات 20 فروردین 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آمار معاملات فولاد مبارکه در بورس کالا دوشنبه 97/01/20

ورق گرم B :
 تقاضا: 94930تن
عرضه:48400 تن
 قیمت میانگین:   29283 ریال
افزایش قیمت 12 درصد

ورق گرم C:
تقاضا:95260 تن
عرضه: 36300تن
به قیمت 27063
افزایش قیمت 10 درصد

ورق سرد:
تقاضا: 11100 تن
عرضه:  4000 تن
به قیمت  30774 ریال
افزایش قیمت 10 درصد

ورق گالوانیزه:
تقاضا: 7000تن
عرضه:  2200 تن
به قیمت 38534 ریال
افزایش قیمت 10 درصد

ورق قلع اندود:
تقاضا: 1550 تن
عرضه:  350 تن
به قیمت 44616 ریال
افزایش قیمت 10درصد


Faraz Trading Group © 2019