موانع صادرات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


یک سوال در مورد صادرات ریالی:

مثال۱:

۱- افغانستان به ما صادرات دارد (مثلا نیروی کار ساختمانی یا چیز دیگر)
۲- ما به نیروی کار افغانی ریال پرداخت میکنیم و دوست افغان ما، ریال خود را نزد صرافی معتمد خود در ایران نگه میدارد.
۳- تاجر افغانی برای خرید به ایران مراجعه میکند
۴- کالای ایرانی را میخرد
۵- پول آن را بجای این که از کشور خودش حواله کند، از محل همان پولی که نزد صرافی است و حاصل همان ریال بند ۱ است پرداخت میکند.مثال ۲:
۱-ما به کشور چین صادرات (عمدتا نفت) داریم.
۲-چین به ما یوان در  پرداخت میکند و ما یوان را در بانک مورد اعتمادمان (مثلا کنلون) نگه میداریم.
۳-تاجر ایرانی برای خرید به فروشنده چینی مراجعه میکند.
۴-کالای چینی را میخرد
۵-پول آن را که از محل صادرات نفت یا هر چیز دیگر است به جای اینکه از بانک یا صرافی در ایران پرداخت کند، از محل یوان حاصل از صادرات بند ۱ پرداخت میکند.

این دو مثال چه تفاوت و چه اشکالی دارد؟

ممنوعیت صادرات با ریال مثل این است که
مثلا اتحادیه اروپا صادرات با یورو را ممنوع کند!!!
یا امریکا با دلار به کسی کالا نفروشد!!!


Faraz Trading Group © 2019