!بازگشت آرامش به بازار ارز، اما با قیمت بالاتر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

!بازگشت آرامش به بازار ارز، اما با قیمت بالاتر

رییس کل بانک مرکزی در نشست دوره ای با اقتصاددانان، با تشریح وضعیت ارزی کشور گفت:

"علیرغم تداوم فشار تحریم ها، روند صادرات غیر نفتی کشور به خوبی در حال انجام است و تامین ارز واردات نیز از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد و شاهد انجام روان تأمین ارز در سامانه نیما هستیم. "

همتی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص کاهش صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور طی ۸ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر وزنی افزایش داشته اما اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی و شفاف‌سازی میزان اظهار صادرات توسط صادرکنندگان .باعث کاهش ارزش اعلامی صادرات غیر نفتی شده بود؛ لذا روند صادرات غیرنفتی کشور رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

به نظر میرسد سیکل :  آرامش - تلاتم - آرامش+X

X=افزایش قیمت

روند خوبی برای توجیه افرایش قیمت ارز میباشد!


Faraz Trading Group © 2019