•  

    اگر تولید کننده ورق گالوانیزه هستید

    اگر تاجر ورق گالوانیزه هستید

    اگر خریدار ورق گالوانیزه هستید

    هر کجای زنجیره این کالا هستید با مدیریت گروه بازرگانی فراز تماس بگیرید. 

Faraz Trading Group © 2019